https://www.jamehmodiran.ir

جامعه اسلامی مدیران عملکرد قوه قضائیه

بیانیه جامعه اسلامی مدیران در رابطه با عملکرد قوه قضائیه منتشر شد

به گزارش  کمیته رسانه جامعه اسلامی مدیران، جامعه اسلامی مدیران در راستای تقدیر از اقدامات قوه قضائیه بیانیه‌ای را صادر کرد و تأکید کرد در نظرسنجی‌های علمی صورت گرفته، محبوبیت حجت الاسلام رئیسی افزایش روزافزون یافته است و این مسئله نشان می‌دهد مردم تحقق برخورد قاطع با فساد را سال‌ها انتظار می‌کشیدند.  در متن این […]