https://www.jamehmodiran.ir

جامعه اسلامی مدیران رستم قاسمی

رستم قاسمی: جایگزینی واردات در دوران تحریم امکان‌پذیر است

وزیر نفت دولت دهم گفت: کارخانه‌ای که به مواد اولیه نیاز دارد چرخه‌اش باید بچرخد؛ ما بجای قطع کردن واردات، باید جایگزین کنیم و جایگزین کردن ۵۰ درصد واردات کشور امکان‌پذیر است. رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم در چهل و هفتمین نشست جامعه اسلامی مدیران با موضوع «بودجه ۹۸ و عبور از چالش‌های اقتصادی» […]