https://www.jamehmodiran.ir

جامعه اسلامی مدیران بیانیه گام دوم

زیرساخت‌های رشد جمعیت مهیا نیست/ نیمی از جمعیت کشور میانسال هستند

هفتمین نشست کارگروه‌های تخصصی تدوین برنامه دولت مردمی و تحول‌گرا با موضوع سیاست های کلی جمعیت با حضور عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران برگزار شد.

باقری: دشمن در شرایط فعلی به‌دنبال ضربه زدن به توانمندی‌های کشور است

معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی گفت: عده‌ای جمهوری اسلامی را صرفا نظامی جایگزین نظام حاکمیتی قبلی در ایران می بینند و با پافشاری بر آرمان‌های انقلاب و انقلابی‌گری مخالفت می‌کنند. به گزارش کمیته رسانه جامعه اسلامی مدیران، پنجاه و چهارمین نشست ماهانه جامعه اسلامی مدیران با موضوع «ویژگی‌های دولت جوان و انقلابی» با […]